Informacja dla kontrahentów FHU „BIT” Michał Napieralski dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FHU „BIT” Michał Napieralski z siedzibą
  w Miasteczku Śląskim przy ul. Śląskiej 144, 42- 610 Miasteczko Śląskie, posiadająca NIP 645-14-88-231.                                                                                              
 2. W sprawie uzyskania informacji dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować poprzez adres pocztowy: FHU „BIT” Michał Napieralski, Miasteczko Śląskie, ul. Śląska 144, 42- 610 Miasteczko Śląskie, lub adres elektroniczny: biuro@fhubit.pl.
 3. FHU „BIT” Michał Napieralski zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich partnerów biznesowych i odpowiada za wykorzystanie Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny
  i rzetelny. W związku z powyższym firma dostosowała swoje działania do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 5. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zawarcia lub wykonywania umowy, realizacji zamówień oraz wszelkich innych działań w związku ze świadczeniem usług przez firmę na zlecenie Kontrahentów.
 6. Firma przetwarzać będzie Państwa dane również na podstawie Państwa zgody udzielonej
  w określonych celach. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych i możliwości ich poprawienia  oraz prawo do odwołania zgody w każdym okresie czasu, co skutkować będzie usunięciem podanych danych z bazy klientów FHU „BIT” Michał Napieralski z siedzibą
  w Miasteczku Śląskim przy ul. Śląskiej 144, 42- 610 Miasteczko Śląskie. Macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,  którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane będą przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie firmy FHU „BIT” Michał Napieralski oraz osobom działającym z jej upoważnienia. Podmioty te przetwarzają dane tylko i wyłącznie na podstawie zawartych umów. Do tych  podmiotów należą podmioty np. świadczące usługi z zakresu księgowości, obsługi prawnej.
 8. Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z zawartych umów, zleceń i regulacji prawnych do czasu wypełnienia uzasadnionych interesów firmy  lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  o ile nie występują prawne przesłanki do dalszego przetwarzania danych.