Dofinansowanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Podejmowanie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu budowlanego i ogrodniczego” mająca na celu uruchomienie działalności gospodarczej oraz utworzenie jednego stanowiska pracy (oprócz samozatrudnienia), wprowadzenie nowej usługi na rynek, zdobycie stałej, rozdrobnionej grupy klientów, osiągnięcie dochodu z prowadzonej działalności, zatrudnienie osoby do wynajmu kupowanych urządzeń i ich utrzymania w bezawaryjnym stanie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: utworzenie miejsc pracy, utworzenie nowego przedsiębiorstwa, realizacja operacji ukierunkowanej na innowacje.